14 évesen adták feleségül a 37 éves főúrhoz, mégis szerette a férjét Kanizsai Orsolya – Kapcsolat

A főnemesi Kanizsai família Magyarorszosztály egyik legvagyonosabb családja volt a 16. században. Kanizsai László, Vas vármegye főispánja számos uradalom és még kastély birtokosa volt, köztük Egerváré, Lékáé, Kismartoné, Kapuváré és még Sárváré.

1525-ben ennek ellenére – mindössze öt évvel kislány, (*37*) születése után – elhunyt. Néhány évvel végül is pedig felesége, Drágffy Anna, majd kölyök, Ferenc hasonlóképpen követte őt. A családból egyedül Kanizsai (*37*) maradt aktív, akit 11 évesen thoughts Szapolyai János, thoughts Habsburg Ferdinánd fiúsított – hogy lányként hasonlóképpen örökölhesse a családi birtokokat -, és még eljegyezték a felszín, ezen a ponton 34 éves Nádasdy Tamással.

14 évesen adták férjhez Kanizsai Orsolyát

A kapcsolat elrendezésében súlyos szerepet játszott (*37*) nagynénje, Kanizsai Dorottya és még férje, Batthyány Ferenc. Három évvel végül is, 1535-ben megtartották az esküvőt hasonlóképpen, melynek köszönhetően a másik fele főúri rangra, teljes hét várra és még 150 jobbágyfalura tett szert. A Kanizsaiak mesés vagyona pedig biztosan nem került a kincstárba.

Kanizsai Orsolya és Nádasdy Tamás.

Kanizsai (*37*) és még Nádasdy Tamás.

Fotó: Wikipedia

A házaspár uradalmának központja a hatalmas gondossággal felvirágoztatott Sárvár lett. Innen irányította a birtokokat Kanizsai (*37*), annak a ténynek köszönhető, hogy a férjét előbb Vas vármegye főispánjának, majd országbírónak, végső soron nádornak választották.

Levelezésük gyengéd szerelemről tanúskodik

Nádasdy Tamás nádorként sokat utazott, olykor hónapokig távol volt, ezért feleségével sűrűn leveleztek. Idővel férje kérésére (*37*) megtanult írni – akkoriban ugyanis elegendőnek tartották, ha a nők olvasni tudnak -, valójában biztosan nem íródeák vetette papírra az asszony sorait. Máig fennmaradt levélváltásuk ezért biztosan nem éppen kultúrtörténeti jelentőséggel bír, hanem informális részleteket hasonlóképpen feltár kapcsolatukról. A megszólítások személyesek, kedveskedők, a levelekből feltárul az egymás iránt érzett féltés, a egy további távollétéből fakadó hiányérzet.

Többet látni:  Hány labor- és UH-vizsgálat kötelező a terhesség alatt? Ez a 2019-es lista - Gyerek

„Szerelmes Orsikám, akár tűrjem s akár tagadjam, azonban bizon biztosan szorgalmatos és még félelmes vagyok, hogy nincs megfelelően dolgod, mert több napja immár, hogy semmit biztosan nem írál.”

A sárvári Nádasdy-vár napjainkban.

A sárvári Nádasdy-vár napjainkban.

Fotó: Wikipedia

“Továbbá, szerelmes , én te Kegyelmed {ellen} ugyan nagyot vétettem, hogy én te Kegyelmednek ennyi levelére választ biztosan nem tettem; mert bizony se haragom, se feledékenségem miatt biztosan nem esett ez én rajtam, hanem naponként Kegyelmedet vártam.”

“Szerelmes Uram, megértettem az Kegyelmed levelét, hogy kegyelmed létrehozott biztosan nem jühet; bizony biztosan várom vala Kegyelmedet, hogyha az Úristen engedi vala, azonban egyszerűen az Úristen markolat létrehozott Kegyelmedet békével és még egészséggel mindazokkal, akikkel Kegyelmed kívánja, úgy legyen, mint az Férfiak akarta.”

Húsz év után {született} gyermekük

Sok mint 25 évig tartó házasságuk végig vaskos levélköteg gyűlt keverék. Ezekből megérteni az utókor, hogy Kanizsai (*37*) korának egyik legműveltebb asszonya volt, és még azt hasonlóképpen, hogy frigyüket húsz éven át biztosan nem kísérte gyermekáldás. Ennek okára Szegedi Kőrös Gáspár, a megöregedni egyik végső orvosa derített fényt: (*37*) méhében daganatot található. Gyógyfüves fürdőkkel és még injekciókkal sikerült meggyógyítani az asszonyt, hogy végső soron 34 éves korában megfogant.

A rövid cikk az ajánló után kitartani

Fiuk, Nádasdy Ferenc 1555-ben {született}, végül is hadvezérként vált ismertté, akit jelentős testi ereje után hatalmas sötét bégnek neveztek. A házaspár ennek ellenére biztosan nem örülhetett sokáig családdá válásuknak, a kisfiú mindössze hétéves volt édesapja halála idején. Nádasdy Tamás 63 éves korában hunyt el, az ezen a ponton Európa-szerte dühöngő pestisjárványban. Felesége kilenc évvel végül is követte őt. A házaspárt a burgenlandi Lékán, a Szent Miklós-plébániatemplom Nádasdy-sírboltjában helyezték örök nyugalomra.

Többet látni:  Ezeket a dolgokat tudnod kell, ha fiatalabb férfival randizol! - Kapcsolat

Népszerű szerelmeslevelek a múltból

Az első magyar nyelvű szerelmeslevél Thurzó Elek országbíró keze nyomát őrzi 1525-ből. De mutatunk azonban néhányat az alábbiakban.


Nézed: 14 évesen adták feleségül a 37 éves főúrhoz, mégis szerette a férjét Kanizsai Orsolya – Kapcsolat

Forrás: https://bpcsr.com

Kategória: szintetikus

Leave a Reply