Íme, az első számítógép: hihetetlen az ókori görög szerkezet – Ezotéria

1902. esetleg 17-én görög halászok egy időszámításunk előtti első században elsüllyedt kézműves roncsára bukkantak -val együtt Krétához közeli Antiküthéra szigete közel. Amit -val együtt roncs belsejében találtak, az azonban meglepőbb volt.

-val együtt kizárólagos téma eredetét biztosan nem sikerült megfejteniük. -val együtt webhely miatt, ahol rátaláltak, az antiküthérai szerkezetnek nevezték el, valamint elszállították az athéni Nemzeti Régészeti Múzeumba.

-val együtt téma eredetét homály fedi

-val együtt szerkezet bronz fogaskerekekből valamint tárcsákból pótolni kell, melyekre ógörög nyelven csillagászati megjegyzéseket írt egyéni. -val együtt korrózió miatt határozottan egyértelműen megroncsolódott alapértelmezett bronzdarabok érdekfeszítő részletességgel lettek összeállítva. Fogaskerekű részei óraszerű működésre utalnak, gyűrűk valamint szögmérő jelzések voltak rajta. Tisztítás után az égitestek, -val együtt Nap valamint -val együtt Hold, valamint -val együtt csillagok rajza tűnt elő -val együtt felszínén. -val együtt kutatók biztosan nem tudták megfejteni az eredetét valamint jelentését, azonban egyikük ráragasztotta az történelmi görög számítógépes rendszer elnevezést.

Folyamatosan vizsgálják valamint fejtegetik

2006-ban Mike Edmunds elemző, -val együtt wales-i Cardiffi Egyetem csapatával CT-vel vizsgálta -val együtt szerkezetet. Egyre mint bizonyossá vált, hogy -val együtt lelet egy ókori antik számológép, ami -val együtt Naprendszerben található égitestek helyzetéből kalkulálja ki -val együtt holdfogyatkozásokat. -val együtt tudósok próbálták megfejteni -val együtt szerkezeten található mintegy kétezer szimbólumot valamint írásjelet, valamint az egyik tárcsa elején -val együtt görög zodiákussal valamint az egyiptomi naptárral aggasztó adatokat fedeztek fel. -val együtt még egy tárcsa holdciklusokról szóló feljegyzéseket tartalmazott. -val együtt röntgensugaras vizsgálatok végül is fedezték fel -val együtt precízen elkészített fogaskerekeket, melyek alátámasztották az ókori analóg számítógépes rendszer ideáját.

Hihetetlen intelligenciáról ajánlat tanúbizonyságot

-val együtt szerkezet összeillesztései valamint minden – tette hozzá kinyilatkoztatás valamint leírás arról tanúskodik, hogy összeszerelője zseniális jelentése értett -val együtt csillagászathoz, matematikához, aritmetikához valamint mechanikához.

Többet látni:  Jóra vagy rosszra utal a száj körüli ránc? Így elemzi az arcolvasás tudománya - Ezotéria

-val együtt kutatók mindenekelőtt azt hitték, hogy -val együtt heliocentrikus, vagyis napközpontú világképet ábrázolja. Ám végül is -val együtt feliratok az egyik használati utasításszerű mondatokat találtak, melyek leszögezték, hogy -val együtt készülék -val együtt geocentrikus világkép módon összerakott csillagászati prezentáló hangszer. -val együtt fogaskerekeket egy professzorok személyzet segítségével mozgatták, -val együtt különböző dátumok beállításával pedig -val együtt készülék kiadta, hogy abban az időpontban hol valamint csak hogy állnak -val együtt bolygók.  

-val együtt rövid cikk az ajánló után kitartani

-val együtt készítőjéről egyszerűen találgatások folynak

Nem tudni, ki állította beépíteni -val együtt érdekfeszítő antiküthérai szerkezetet. Egyes vélemények attól függ -val együtt Rodoszi Poszeidóniosz nevű filozófus találta fel. Mások egyenesen Arkhimédészt, -val együtt zseniális természettudóst valamint csillagászt tartják az atyjának. Cicero az egyik művében említést tesz egy hatékonyan ugyanilyen készülékről.

2014-ben argentin kutatók megállapították, hogy az egyik tárcsán az időszámításunk előtti, 205. esetleg 12-én történt napfogyatkozást prognosztizálták, ezáltal -val együtt szerkezetnek -val együtt idő a múltban kellett készülnie. -val együtt radiokarbonos kormeghatározás ezt alátámasztotta, mert időszámításunk a múltban 100 valamint 150 közötti periódusra datálja -val együtt téma korát. 


Nézed: Íme, az első számítógép: hihetetlen az ókori görög szerkezet – Ezotéria

Forrás: https://bpcsr.com

Kategória: szintetikus

Leave a Reply