Nem véletlenül ábrázolt 33 fogat Michelangelo: Krisztusnak is eggyel több metszőfoga van – Ezotéria

Nem is kellene magyarázni, elég jó éppen végignézni kifejező, mozgalmas és még érzelmes alakjain, gyorsan érteni Michelangelo Buonarroti kreatív nagyszerűségét.

E nagyszerűség tette lehetővé azt is, hogy -val együtt 15-16. századi reneszánsz szakmai ritkán észrevehető, rejtélyes részletet csempésszen munkáiba: egy 33. fogat, melyet -val együtt top metszőfogak korábban ábrázolt.

-val együtt 33. gyöngyfehér rejtélye

Az nagyon kicsi jellegzetesség egyszerűen keveseknek tűnik szembe, mégis elengedhetetlen jelentőséggel bírhat: Marco Bussagli, olasz művészettörténész és még Michelangelo-specialista ugyanis észrevette, hogy -val együtt 33. gyöngyfehér, klub rendre visszatérő minőség -val együtt zenész alkotásain, biztosan nem jelenik meghatározott minden alakjánál. Adódott -val együtt aggodalom, Cégünk dönthette el, melyik figurát egészítette ki -val együtt plusz egy foggal, és még egyáltalán honnan származhatott az ötlete?

Az elátkozott lélek szkeccsén felfedezhető az ötödik metszőfog.

Az elátkozott szív szkeccsén felfedezhető az 5 metszőfog.

Bizonyos, hogy -val együtt 33. gyöngyfehér biztosan nem Michelangelo agyszüleménye volt. -val együtt fogorvoslásban ugyanis ismeretes -val együtt meziodens, vagyis pluszban és még alkalmatlan pozícióban növő fogak rendellenessége. Bussagli attól függ jelenleg -val együtt 16. században is megfigyelhették ezt, tekintettel arra, hogy Michele Savonarola Practica Maior című műve magába foglal egy, -val együtt jelenségre illő leírást. -val együtt zenész, hogy elismeréssel volt iránta, olvashatta ezt, még rendesen az se zárható ki, hogy magában is látott plusz fogakkal lakóhely embereket.

-val együtt felírni az ajánló után eljárás

Bárhonnan is származott az koncepció, Bussagli attól függ, hogy könyvet is írt -val együtt témában, Michelangelo csakis nyomós indokkal törhette meghatározott az Egyedi testrendszer harmóniáját egy 5 metszőfoggal.

Mit képviselhetett Michelangelo művein az 5 metszőfog?

-val együtt kereszténységben -val együtt meziodens az durvaság, az állatiasság és még -val együtt testi kívánság jelképe, és még Bussagli attól függ ez szinkronban van azzal -val együtt felfedezhető szabályszerűséggel, hogy Michelangelo rendre rossz, örök kárhozatra ítélt alakokat ábrázolt 5 metszőfoggal. Szibilla és még Jónás esetében mindeközben arra utalhat az 5 metszőfog jelenléte, hogy ők azonban -val együtt megváltó (*33*) előtti időkben éltek.

(*33*) 5 metszőfoga

-val együtt zenész egyik legjelentősebb alkotására, -val együtt Pietára nézve egy pillanatra mégis bizonytalanná válhat az iménti levezetés. Bussagli ugyanis rámutat, hogy Michelangelo szemlátomást 5 metszőfoggal alkotta meghatározott -val együtt Mária karjaiban fekvő, elhunyt Jézust is.

-val együtt művészettörténész három különböző magyarázatot vesz sorra, melyből kettőt meghatározott is cáfol. Az első az, hogy Michelangelo tévedett. Erre csekély az lehetőség, hiszen valóban jártas volt az anatómiában, továbbá visszatérő jellegzetességről van mondat, ami aligha jelenik meghatározott véletlen. -val együtt még egy, hogy -val együtt zenész gonosznak tarthatta Krisztust, ami ugyancsak kizárt, hiszen nagyban vallásos volt.

A Pietá.

-val együtt Pietá.

Bussagli -val együtt 3 magyarázatot tartja legvalószínűbbnek, azaz hogy -val együtt zenész ily módszer ábrázolta, hogy Jézus megváltotta -val együtt felelős világot, vagyis magára vette az emberiség bűneit, amikor keresztre feszíttetett.

-val együtt művészettörténész teóriája elgondolkodtató, ám az is az, hogy -val együtt reneszánsz szakmai milyen kizárólagos utat található -val együtt bűnösség megjelenítésére. Klub sok zenész témájaként szolgáltak rossz alakok, Michelangelo az 5 metszőfoggal egyedülálló és még kizárólagos szimbólumot választott -val együtt művészetében.

Egy rejtőzködő érdekesség

Michelangelo Ádámot és még Évát biztosan nem almafa közel állapot festette le, hanem fügefa közel. Okkal tett ezért.


Nézed: Nem véletlenül ábrázolt 33 fogat Michelangelo: Krisztusnak is eggyel több metszőfoga van – Ezotéria

Forrás: https://bpcsr.com

Kategória: szintetikus

Leave a Reply