Péntek 13 és csekkbefizetés: két dolog, ami a templomos lovagokhoz köthető, de senki sem gondolná – Ezotéria

Amikor sorban állunk a postán, legvalószínűbb a templomos lovagok jutnának eszünkbe utoljára. Pedig a csekket szorongatva olyasmit fogunk a kezünkben, amit nekik köszönhetünk. 

Különös módszer ugyanis tőlük ered a csekk használata, ahogyan, szintén megjósolhatatlan módszer, hozzájuk köthetőek a péntek 13-mal tekintetében babonák ráadásul.

A templomosok különös hagyatékai

A templomosok voltak az elsők, akik a mai csekk elődjét használták. Ők találták ugyanis fel azt a hitellevelet, melyet a zarándokok különböző telephelyeken leadott értékeik fejében kaptak, majd utólag beválthattak. A templomosok monetáris tevékenységeik és a kamatfelszámolás révén nemcsak jelentős vagyonra tettek szert, de Európa, sőt, magában IV. Fülöp hitelezői ráadásul voltak. A királynak egyébként végül is jókora része volt abban, hogy a templomosok rendjének befellegzett.

Illusztráció egy Boccaccio-műből: a templomosok máglyahalála.

Illusztráció egy Boccaccio-műből: a templomosok máglyahalála.

Amikor ráadásul ez elérkezett, éppen péntek 13-a volt, és sokak attól függ innen ered, hogy ezt a napot szerencsétlennek tartjuk. 1307. október 13-án a felszámolt rend számtalan tagját máglyán égették el.

Kik voltak a templomosok?

A templomos lovagrend egyházi lovagrend volt, mely 1118-ban szerveződött 8-9 keresztes lovag csoportjából a Szentföldön – Izrael területe, valamint Jordánia és Libanon specifikus részei -, Hugues de Payns champagne-i lovag vezetésével. Szerzetesek voltak és katonák, céljuk a Szentföld zarándokainak megvédése volt.

Regulájukat, programjukat – Liber nyújt Milites Templi de laude novae Militiae (A templomos lovagokhoz: az vadonatúj lovagság dicsérete) – Szent Bernát fogalmazta létrehozott 1132-35 az egyik, hogy biztosan nem bánt szűken a templomosok dicséretével sem írásaiban. Ezzel sokat segített a lovagrend terjeszkedésében.

Saját magukat Krisztus nem megfelelő lovagjainak nevezték, hiszen eleinte biztosan nem volt sem vagyonuk, sem rendszeres lakhelyük. Eleinte, végül is ugyanis számos ajándék és pénzügyi tevékenységeik keresztül valóban virágzó renddé lettek.

Mikor azonban szegények voltak, megkapták a Salamon-templom egyik szárnyát Jeruzsálemben, ezáltal lettek ők a templomos lovagok. Olyan kiváltságokat ráadásul kaptak, melyek szerzetesrendeket illettek létrehozott, mint a pálosokat vagy akár ciszterci rendet. Mivel egy templomszárnyat kaptak, felröppent a szóbeszéd, hogy a templomosok a frigyláda és a Szent Grál birtokában szerezhették befolyásukat. Ez ennek ellenére máig biztosan nem nyert bizonyosságot.

(*13*)

Többet látni:  Így hógolyóztak a középkorban az emberek: 4 korabeli rajzon az önfeledt hócsata - Ezotéria

A rövid cikk az ajánló után eljárás

Zászlajuk többször változott, a 13. század végére lett utolsó, vörös talpas keresztes. Ekkorra jelenleg Európa-szerte és a Közel-Keleten ráadásul – mint feltétel az államban – működtek, belül szervezetük teljesen átgondolt és tagolt volt.

A templomos lovagrend vége

Amikor 1291-ben a Szentföld keresztényei kemény helyzetbe kerültek, a rend szeretett volna, hasonlóképpen a betegápolással ráadásul foglalkozó johannitákhoz és a teutonokhoz, akik Rodoszon és a Balti-tenger partján hoztak létre önálló államokat, elköltözni. Sajnos ennek ellenére a francia Birodalom erősebbnek bizonyult, és biztosan nem sikerült követni a egy további két rend példáját Ciprus szigetére.

1307-ben IV. Szsértetlen Fülöp koholt pert akasztott a templomosok nyakába, és a kereszténység meggyalázása, kimondottan szimónia – egyházi és vallási előnyök anyagi javakért cserébe – vádjával magányos este folyamán felszámolták a francia királyságban a rendet. Azt ráadásul elérte, hogy öt év múlva, 1312-ben, V. Kelemen pápa a viennai zsinaton feloszlassa a templomosok rendjét. Sokakat öltek létrehozott máglyán, ezáltal végső nagymesterüket, Jacques de Molay-t ráadásul. Az életre maradtak különféle rendekben vegyültek el, ezáltal többek közt hazánkban ráadásul, és egy csapat Portugáliában újraszerveződött: megalapították a Krisztus Lovagrendjét. Sokak attól függ azokból a templomosokból szerveződtek a szabadkőművesek, akik Skóciába szöktek, és ott bizony folytatták még több titkos tevékenységüket.

Magyarorszosztály legöregebb templomai

Látogass el legközelebb cikkünkkel a legrégibb lakó templomokhoz: képeken a híres, teológiai és művészettörténeti értékeink.


Nézed: Péntek 13 és csekkbefizetés: két dolog, ami a templomos lovagokhoz köthető, de senki sem gondolná – Ezotéria

Forrás: https://bpcsr.com

Kategória: szintetikus

Leave a Reply